HE 15/2004

HE 15/2004

laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 27.02.2004

Käsittely päättynyt 02.04.2004 HaVM 5/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

02.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Merkitään saapuneeksi sisäasiainministeriön poliisiosaston kirjallinen lausunto. Merkitään, ettei sisäasiainministeriön rajavartio-osastolla ollut huomautettavaa.

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- yksikön päällikkö Juhani Niemelä, ulkoasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

03.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jorma Immonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- hallitussihteeri Hanna-Mari Pekuri, sosiaali- ja terveysministeriö

- vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen, (K)

- oikeus- ja maatietopalvelulinjan johtaja Jaana Törrönen, Ulkomaalaisvirasto

- ylitarkastaja Hanna Partanen, Ulkomaalaisvirasto (K)

I käsittely

04.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- Merkitään saapuneeksi Oikeusrekisterikeskuksen, Rikosseuraamusviraston, Palvelutyönantajat ry:n ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry:n yhteinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusliitto SAK ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n kirjalliset l

- ausunnot. Merkitään, ettei Väestörekisterikeskuksella, Uudenmaan työsuojelupiirillä ja Helsingin maistraatilla

-

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

05.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varapuheenjohtaja Daryl Taylor, etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO (K)

- komisario Harri Palmu, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- AKAVA ry:n ja Pakolaisneuvonta ry:n kirjallinset lausunnot. Merkitään, ettei Vantaan työvoimatoimistolla ollut huomautettavaa.

09.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Merkitään, ettei Suomen Kuntaliitolla ollut huomautettavaa.

- apulaisosastopäällikkö Anne Neimala, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

16.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

17.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön kirjallinen lausunto.

Jatkettu yleiskeskustelu

24.03.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

25.03.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

26.03.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

30.03.2004

Yksityiskohtainen käsittely

31.03.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

02.04.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

​​​​