HE 151/2003

HE 151/2003

ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) täydentämisestä

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.11.2003 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Hallintovaliokunta lähettänyt 26.11.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Hallintovaliokunta lähettänyt 27.11.2003 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.04.2004 suureen valiokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 28/2003 HE 28/2003

Hallintovaliokunta

Saapunut: 26.11.2003

Käsittely päättynyt 02.04.2004 HaVM 4/2004 vp

Käsittelyvaiheet

26.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

26.11.2003

Pyydetty lausunto:

- TyV, PeV

Jatkettu I käsittely

10.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Olavi Sulkunen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- tarkastaja Lauri Koivuneva, Palkansaajajärjestö Pardia ry

- työvoimapoliittinen asiamies Riitta Wärn, Palvelutyönantajat ry (K)

- talouspoliittinen asiamies Simo Pinomaa, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry (K)

- päälakimies Risto Airikkala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toimitusjohtaja Veli-Matti Rekola, Maaseudun Työnantajaliitto ry (K)

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yhteinen kirjallinen lausunto ja Työttömyyskassojen yhteisjärjestö ry:n kirjallinen lausunto.

11.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, työministeriö (K)

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö

- neuvotteleva virkamies Tuomo Kurri, sisäasiainministeriö

- yhteyspäällikkö Essi Rentola, Kansaneläkelaitos (K)

- lakimies Lena Kumlin, Kirkkohallitus (K)

- tulliylitarkastaja Mika Lopmeri, Tullihallitus (K)

- maahanmuuttoyksikön johtaja Päivi Parkkinen, Helsingin kaupunki (K)

12.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori,

13.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pakolaistyönvetäjä Leena-Kaisa Åberg, Suomen Punainen Risti (K)

- ohjelmajohtaja Tiina Saukkonen, Pelastakaa Lapset ry

17.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Merkitään, ettei ilmailulaitoksella ja Finnair Oyj:llä ollut huomautettavaa.

- vice president, human resources Ari Lehtoranta, Nokia Oyj (K)

- suunnittelija Taina Martiskainen, Lastensuojelun Keskusliitto ry

18.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Matti Kuosmanen, Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

- johtaja Marja-Leena Pihlatie, Kontiolahden vastaanottokeskus (K)

- pääsihteeri Risto Laakkonen, etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO (K)

- varapuheenjohtaja Daryl Taylor, etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO (K)

- projektipäällikkö Olivia Setkic, Kainuun monikulttuurinen toimintakeskus

- varapuheenjohtaja Hamed Normand, ENAR-Finland ry (K)

- hallituksen jäsen Maritta Kivelä, ENAR-Finland ry (K)

19.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeussihteeri Reima Jussila, korkein oikeus

- rehtori Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto (K)

- lakimies Ville Hoikkala, Helsingin kansainvälinen seurakunta

- kansainvälisten asioiden sihteeri Inka Leisma, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

20.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- komisario Harri Palmu, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- kriisityön johtaja Lena Bremer, Suomen Mielenterveysseura ry

- yksikön johtaja, psykiatrian erikoislääkäri Asko Rauta, Helsingin Diakonissalaitos, Kidutettujen kuntoutuskeskus

Merkitty saapuneeksi

- Mannerheimin lastensuojeluliitto ry:n kirjallinen lausunto.

24.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- EU-asiain päällikkö Erja Horttanainen, Suomen Kuntaliitto

- pakolaiskoordinaattori Outi Lepola, Amnesty International, Suomen osasto ry

- lakimies Thomas Bergman, Pakolaisneuvonta ry

- tiedottaja Minna Ahola, Suomen Pakolaisapu ry

25.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- piiripäällikkö Markku Marjamäki, Uudenmaan työsuojelupiiri (K)

02.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön esimies, lakimies Sinikka Hyyppä, Vantaan työvoimatoimisto (K)

17.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, työministeriö (K)

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

24.03.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

25.03.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

26.03.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

30.03.2004

Yksityiskohtainen käsittely

02.04.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Suuri valiokunta

Saapunut: 15.04.2004

Käsittely päättynyt 15.04.2003 SuVM 1/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

15.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- HE 151/2003 vp

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Valmistunut:

- SuVM 1/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 26.11.2003

Käsittely päättynyt 05.03.2004 PeVL 4/2004 vp

Käsittelyvaiheet

28.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

02.12.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Oikeusneuvos Ilkka Rautio, Korkein oikeus (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori,

02.12.2003

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 28/2003 vp

Jatkettu I käsittely

10.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeuskansleri Jaakko Jonkka, Oikeuskanslerinvirasto (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

25.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

26.02.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

26.02.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

27.02.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

02.03.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- 26.2.2004 esitelty lausuntoluonnos

04.03.2004

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

05.03.2004

Yleiskeskustelu

- I käsittelyssä 4.3.2004 hyväksytty lausunto

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 4/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 27.11.2003

Käsittely päättynyt 09.03.2004 TyVL 1/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

06.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, työministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

13.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valvontajohtaja Jaakko Itäkannas, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Tuomo Kurri, sisäasiainministeriö

- piiripäällikkö Markku Marjamäki, Uudenmaan työsuojelupiiri (K)

- rikostarkastaja Anssi Kangas, Keskusrikospoliisi (K)

- kehitysjohtaja Mikko Leppänen, Barona

19.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutus- ja työvoimapoliittinen asiamies Mervi Huuskonen, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- talouspoliittinen asiamies Simo Pinomaa, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry (K)

- työvoimapoliittinen asiamies Riitta Wärn, Palvelutyönantajat ry (K)

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n kirjalliset lausunnot.

24.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteiskuntasuhteiden sihteeri Kalervo Haverinen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

- päälakimies Risto Airikkala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- yksikön esimies Sinikka Hyyppä, Vantaan työvoimatoimisto, pääkaupunkiseudun työlupayksikkö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n kirjallinen lausunto.

02.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- II puheenjohtaja Kyösti Suokas, Rakennusliitto ry

- työmarkkinajohtaja Tapio Kari, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- lakimies Jari Kiviharju, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

- toimitusjohtaja Hannu Parvela, Autoliikenteen Työnantajaliitto ry

03.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K)

- projektipäällikkö Esko Repo, Ulkomaalaisvirasto

- vastaanottokeskuksen johtaja Maiju Kouki, Joutsenon vastaanottokeskus (K)

- vähemmistövaltuutettu Rainer Hiltunen,

04.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Veikko Pyykkönen, Sosiaalivirasto, Helsingin säilöönottoyksikkö (K)

- suunnittelija Merja Mattila, Kaakkois-Suomen TE-keskus (K)

- johtava työvoimaneuvoja Jaana Rautiainen, Imatran työvoimatoimisto (K)

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö (K)

05.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- työministeriön sekä Maaseudun Työnantajaliiton kirjalliset lausunnot

05.03.2004

Yleiskeskustelu

09.03.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 1/2004 vp