HE 151/2007

laiksi lastensuojelulain 49 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.11.2007

Käsittely päättynyt 15.11.2007 StVM 22/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Pia-Liisa Heiliö, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallinto-oikeustuomari Paula Olenius, Turun hallinto-oikeus (K)

- kehittämispäällikkö Marko Nikkanen, Pelastakaa Lapset ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.11.2007

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 22/2007 vp