HE 151/2008

HE 151/2008

laiksi lääkkeiden velvoitevarastoinnista

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.10.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 09.10.2008

Käsittely päättynyt 19.11.2008 StVM 27/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.10.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Kari Mäkinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- yksikön päällikkö Eija Pelkonen, Lääkelaitos (K)

- valmiusasiamies Riku Juhola, Huoltovarmuuskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansanterveyslaitos

11.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Antti Vatanen, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry ATY (K)

- johtaja Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry (K)

- toiminnanjohtaja Heikki Bothas, Rinnakkaislääketeollisuus ry (K)

12.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Sinikka Huhtala, Suomen Kuntaliitto (K)

- sairaanhoitopiirin apteekkari Eija Järviluoma, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- johtava farmaseutti Anne Kuosmanen, Niuvanniemen sairaala (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Jarno Talvitie, Terveyspalvelualan Liitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

14.11.2008

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine

18.11.2008

Valmistava keskustelu

19.11.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 27/2008 vp

​​​​