HE 151/2013

eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.10.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.10.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.10.2013

Käsittely päättynyt 05.11.2013 StVL 18/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

22.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssisihteeri Veli Auvinen, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ryhmäpäällikkö Eeva Saari, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (K)

- pääjohtaja Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

- erikoistutkija Esa Österberg, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- tulliylitarkastaja Markus Teräväinen, Tulli (K)

- toimitusjohtaja Elina Ussa, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto (K)

25.10.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.11.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 18/2013 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 15.10.2013

Käsittely päättynyt 22.11.2013 VaVM 27/2013 vp

Käsittelyvaiheet

18.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.10.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

08.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 18/2013 vp.

08.11.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

22.11.2013

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 27/2013 vp

Verojaosto

23.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssisihteeri Veli Auvinen, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tulliylitarkastaja Markus Teräväinen, Tulli (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

08.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Anu Salmi-Savilampi, Alkoholijuomateollisuusyhdistys ry (K)

- toimitusjohtaja Elina Ussa, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto (K)

- lakimies Janne Koivisto, Päivittäistavarakauppa ry (K)

- puheenjohtaja Tuomas Meriluoto, Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys (SAKJ) ry (K)

- tiedottaja, asiamies (ma.) Susanna Heikkinen, Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys ry (SAJK) (K)

Ei huomautettavaa:

- EK ry.

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 18/2013 vp.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Alko Oy (K)

- Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

15.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssisihteeri Veli Auvinen, valtiovarainministeriö

Valmistava keskustelu

21.11.2013

Esitelty mietintöluonnos

22.11.2013

Yleiskeskustelu