HE 151/2014

eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2014

Käsittely päättynyt 23.10.2014 StVM 14/2014 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakiasiainjohtaja Jorma Skippari, Työttömyysvakuutusrahasto (K)

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

09.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansaneläkelaitos (K)

- Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

10.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

15.10.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 8/2014 vp

15.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

16.10.2014

Valmistava keskustelu

23.10.2014

Esitelty mietintöluonnos

23.10.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 14/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 22.09.2014

Käsittely päättynyt 14.10.2014 TyVL 8/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

26.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö

30.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaaliasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry (K)

30.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry

Pyydetty lisäselvitys:

- sosiaali- ja terveysministeriö

03.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys 2.10.2014

07.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.10.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

14.10.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- korjattu lausuntoluonnos

Valmistunut:

- TyVL 8/2014 vp