HE 152/2003

HE 152/2003

laiksi jätelain muuttamisesta sekä laiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.11.2003 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Ympäristövaliokunta lähettänyt 27.11.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 26.11.2003

Käsittely päättynyt 02.04.2004 YmVM 4/2004 vp

Käsittelyvaiheet

27.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

27.11.2003

Pyydetty lausunto:

- PeV

Jatkettu I käsittely

06.02.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 1/2004 vp

10.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Hannu Laaksonen, ympäristöministeriö

- ylitarkastaja Reima Sutinen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Mika Seppälä, oikeusministeriö (K)

- apulaisjohtaja Martti Virtanen, Kilpailuvirasto (K)

- apulaisjohtaja Esa Klemola, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (K)

- osastopäällikkö Jukka Luokkamäki, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT (K)

- ekonomisti Martti Luukko, Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

- ylitarkastaja Teemu Virtanen, Pirkanmaan ympäristökeskus (K)

11.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Pekka Puputti, Autotuojat ry (K)

- toimitusjohtaja Markku Salo, Jätelaitosyhdistys ry (K)

- va. jätehuoltojohtaja Jukka Paavilainen, YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (K)

- toimitusjohtaja Kyösti Pöyry, Paperinkeräys Oy (K)

- toimitusjohtaja Katri Penttinen, Ympäristöyritysten Liitto ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Timo Laatikainen, SER-Tuottajayhteisö ry (K)

- toiminnanjohtaja Timo Valkonen, SER-Tuottajayhteisö ry

- apulaisjohtaja Risto Laiho, Suomen Pakkausyhdistys ry (K)

- asiamies Matti Räisänen, Kaupan Keskusliitto (K)

- suunnittelupäällikkö Erik Berghem, Ruokakesko Oy (K)

19.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöinsinööri Seija Paajanen, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Seppo Hiekkaranta, Suomen Autopurkamoliitto (K)

- varapuheenjohtaja Jaakko Honkanen, Suomen Autopurkamoliitto

- toimitusjohtaja Klaus Katara, Teknisen Kaupan Liitto (K)

- johtaja Tuuli Kirkkomäki, Teknologiateollisuus ry (K)

25.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Hannu Laaksonen, ympäristöministeriö

05.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- Suomen autopurkamoliitto ry:n Seppo Hiekkarannan lisäselvitys 3.3.2004.

11.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Lassi Noponen, Proventia Group Oy (K)

- toiminnanjohtaja Timo Valkonen, SER-Tuottajayhteisö ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Timo Laatikainen, SER-Tuottajayhteisö ry

- toiminnanjohtaja Kari Honkanen, Työ & Toiminta ry (K)

- johtaja Esko Pahikka-aho, Saloisten Automarket

- johtaja Heikki Rautio, Oulaisten Auto ja Purkaamo

16.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

- apulaisjohtaja Martti Virtanen, Kilpailuvirasto

Yleiskeskustelu

17.03.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

01.04.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

01.04.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

02.04.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

02.04.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 4/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 27.11.2003

Käsittely päättynyt 05.02.2004 PeVL 1/2004 vp

Käsittelyvaiheet

28.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

09.12.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

05.02.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 1/2004 vp

​​​​