HE 152/2004

laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.09.2004 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.09.2004 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 16.09.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 17.09.2004

Käsittely päättynyt 19.11.2004 VaVM 27/2004 vp

Käsittelyvaiheet

21.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

21.09.2004

Päätetty lähettää asia sivistys- ja tiedejaostoon (SitJ)

Jatkettu I käsittely

26.10.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 12/2004 vp

26.10.2004

Päätetty lähettää asia sivistys- ja tiedejaostoon (SitJ)

- SiVL 12/2004 vp

29.10.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 30/2004 vp

29.10.2004

Päätetty lähettää asia sivistys- ja tiedejaostoon (SitJ)

- PeVL 30/2004 vp

19.11.2004

Esitelty sivistys- ja tiedejaoston (SitJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 27/2004 vp

Sivistys- ja tiedejaosto

23.09.2004

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

07.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raija Isotalo, valtiovarainministeriö

- ylijohtaja Arvo Jäppinen, opetusministeriö

28.10.2004

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

- SiVL 12/2004 vp, PeVL 30/2004 vp

29.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rehtori Markku Lukka, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

- rehtori Krista Varantola, Tampereen yliopisto (K)

- rehtori Perttu Vartiainen, Joensuun yliopisto (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Aleksi Henttonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto (K)

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 17.09.2004

Käsittely päättynyt 26.10.2004 PeVL 30/2004 vp

Käsittelyvaiheet

21.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

12.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Ilkka Saraviita, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Jatkettu I käsittely

14.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raija Isotalo, valtiovarainministeriö

26.10.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 30/2004 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 17.09.2004

Käsittely päättynyt 22.10.2004 SiVL 12/2004 vp

Käsittelyvaiheet

17.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

23.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Raija Isotalo, valtiovarainministeriö

- opetusneuvos Juhani Dammert, opetusministeriö

Jatkettu I käsittely

12.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Gustav Björkstrand, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

- rehtori Eero Kasanen, Helsingin kauppakorkeakoulu (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Aleksi Henttonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Anne Mikkola, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

19.10.2004

Yleiskeskustelu

22.10.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVL 12/2004 vp