HE 152/2005

HE 152/2005

laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.10.2005 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 11.10.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 12.10.2005

Käsittely päättynyt 24.02.2006 LiVM 3/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

12.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

12.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Juha Perttula, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

10.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Juhani Porthan, sisäasiainministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto, OM (K)

- lakimies Eeva Lantto, Viestintävirasto

- varautumispäällikkö Kari Wirman, FiCom (K)

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

21.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Juha Perttula, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

23.02.2006

Valmistava keskustelu

24.02.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 3/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 12.10.2005

Käsittely päättynyt 23.11.2005 PeVL 53/2005 vp

Käsittelyvaiheet

13.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

15.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Juha Perttula, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

23.11.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 53/2005 vp

​​​​