HE 152/2008

HE 152/2008

laiksi maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.10.2008 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.10.2008

Käsittely päättynyt 17.02.2009 StVM 3/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.10.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.11.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tarmo Pukkila, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Pia Jokinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Erkki Rajaniemi, oikeusministeriö

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö (K)

- finanssineuvos Urpo Hautala, valtiovarainministeriö

- päälakimies Markku Sorvari, Vakuutusvalvontavirasto

- toimitusjohtaja Jouko Bergius, Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry (K)

03.12.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- henkivakuutusasiantuntija Piritta Poikonen, Finanssialan Keskusliitto (K)

- tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailuvirasto (K)

- johtava lakimies Harri Isokoski, Kuluttajien vakuutustoimisto (K)

- asiantuntija Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- apulaisjohtaja Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- työmarkkina-asiamies Merja Hirvonen, Suomen Yrittäjät

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry

09.12.2008

Valmistava keskustelu

09.12.2008

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio

10.12.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö

11.12.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tasa-arvovaltuutettu

05.02.2009

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio

10.02.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.02.2009

Yleiskeskustelu

17.02.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 3/2009 vp