HE 152/2010

HE 152/2010

laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2010 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 22.09.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 22.09.2010 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 22.09.2010 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 23.09.2010

Käsittely päättynyt 30.11.2010 TaVM 30/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.09.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

30.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen,

11.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 37/2010 vp

12.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 21/2010 vp

18.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 20/2010 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Seija Kivinen, valtiovarainministeriö

- lakimies Anne Backman, Energiamarkkinavirasto (K)

- tutkija Juha Kiviluoma, Valtion teknillinen tutkimuskeskus, VTT (K)

- professori Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (K)

19.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Mikael Ohlström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- asiantuntija Niina Honkasalo, Energiateollisuus ry (K)

- johtaja Martti Kätkä, Teknologiateollisuus ry (K)

- energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry (K)

- ympäristöekonomisti Sampo Seppänen, Suomen Yrittäjät

- projektipäällikkö Ari Lampinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry (K)

- toimitusjohtaja Hannu Kauppinen, Suomen Kaasuyhdistys ry (K)

- liiketoiminnan suunnittelujohtaja Christer Paltschik, Gasum Oy (K)

- teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö

23.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto, FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys (K)

- toimitusjohtaja Jukka-Pekka Ranta, Suomen Sahat ry (K)

- projektipäällikkö Kari Perttilä, Suomen Sahat ry

- toimitusjohtaja Markku Salo, Jätelaitosyhdistys ry (K)

- asiamies Ilpo Mattila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry (K)

- toimitusjohtaja Lauri Luopajärvi, PVO-Innopower Oy (K)

- ilmastovastaava Venla Virkamäki, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Jyrki Heilä, Biovakka Suomi Oy (K)

- toimitusjohtaja Martti Lipponen, Lahti Aqua Oy (K)

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö

24.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maaneuvos Viveka Eriksson, Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering (K)

- eurooppaoikeuden päällikkö Michaela Slotte, Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering

- neuvotteleva virkamies Seija Kivinen, valtiovarainministeriö (K)

- budjettineuvos Petri Syrjänen, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n lisäselvitys 23.11.2010

25.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Pekka Kärnä, Bio Force One Oy (K)

- elinkeinopoliittinen asiamies Mats Nyman, Akava ry (K)

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Energiateollisuus ry:n lisäselvitys 24.11.2010

26.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Valmistava keskustelu

30.11.2010

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 30.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 30/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 23.09.2010

Käsittely päättynyt 10.11.2010 PeVL 37/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

24.09.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

13.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Seija Kivinen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- ordförande Peter Lindbäck, Ålandsdelegationen (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

Epävirallinen keskustelu

29.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

09.11.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

10.11.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 37/2010 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 23.09.2010

Käsittely päättynyt 11.11.2010 MmVL 21/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö

- neuvotteleva virkamies Seija Kivinen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- asiamies Ilpo Mattila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Jonas Laxåback, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- tuulivoima-asiantuntija Stefan Thölix, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

- energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry (K)

14.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Kari Lavaste, Energiamarkkinavirasto (K)

- toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kautto, FINBIO-Suomen Bioenergiayhditys ry (K)

Kirjaus

14.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuluttajavirasto (K)

- Fingrid Oyj (K)

- Suomen Biokaasuyhdistys ry (K)

Käsittely

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maakuntajohtaja Olav Jern, Österbottens Förbund - Pohjanmaan liitto (K)

- toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Ranta, Suomen Sahat ry (K)

20.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Kalle Ahtee, Maatuuli (K)

- maanviljelijä, urakoitsija Pentti Wärri, (K)

- energiakampanjavastaava Janne Björklund, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Erkki Kalmari, Metener Oy (K)

Kirjaus

20.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- WWF Finland (K)

- Energiamarkkinavirasto (K)

Käsittely

26.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- teknologiapäällikkö Tuula Mäkinen, VTT, Valtion teknillinen tutkimuslaitos (K)

Kirjaus

26.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- MTT Maaninka (K)

- toimitusjohtaja Erkki Kalmari, Metener Oy (K)

Käsittely

28.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pekka Kärnä, Bio Force One Oy (K)

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

10.11.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

11.11.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 21/2010 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 22.09.2010

Käsittely päättynyt 16.11.2010 YmVL 20/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

30.09.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- teollisuusneuvos Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinoministeriö

- ympäristöneuvos Tarja Haaranen, ympäristöministeriö (K)

- yli-insinööri Antti Irjala, ympäristöministeriö

- neuvotteleva virkamies Seija Kivinen, valtiovarainministeriö

- asiantuntija Niina Honkasalo, Energiateollisuus ry (K)

- energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry (K)

- energia-asiamies Ilpo Mattila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- ilmastovastaava Venla Virkamäki, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

20.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava tutkija Jari Liski, Suomen ympäristökeskus (K)

- toimitusjohtaja Markku Salo, Jätelaitosyhdistys ry (K)

- toimitusjohtaja Pekka-Juhani Kuitto, Suomen Bioenergiayhdistys Finbio ry (K)

- vanhempi tutkija Teija Paavola, Suomen Biokaasuyhdistys ry (K)

- toiminnanjohtaja Anni Mikkonen, Suomen tuulivoimayhdistys ry (K)

- johtaja Björn Ahlnäs, Gasum Oy (K)

21.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitys.

22.10.2010

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

28.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Sahat ry (K)

- Raisio Yhtymä Oyj (K)

- GASEK Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön lisäselvitykset.

Merkitty saapuneeksi

- Jätelaitosyhdistyksen lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- Metsäntutkimuslaitoksen lisäselvitys.

28.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Antti Asikainen, Metsäntutkimuslaitos (K)

09.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- UPM-Kymmene Oyj (K)

- NEFCO (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 20/2010 vp