HE 152/2012

HE 152/2012

eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 4 §:n sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.11.2012 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 07.11.2012

Käsittely päättynyt 28.11.2012 TyVM 6/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Jan Hjelt, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Ari Pulkkinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

20.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Katarina Murto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Inka Douglas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija Simopekka Koivu, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- lainopillinen asiamies Atte Rytkönen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- toimitusjohtaja Merru Tuliara, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry (K)

- sektorijohtaja Markku Palokangas, Ammattiliitto Pro (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

23.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.11.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 6/2012 vp

​​​​