HE 152/2013

eduskunnalle laiksi yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa sekä

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.10.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 16.10.2013 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 17.10.2013

Käsittely päättynyt 10.12.2013 TyVM 11/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinalakimies Miia Kannisto, valtiovarainministeriö (K)

06.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- neuvottelujohtaja Harri Sirén, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- työmarkkinalakimies Miia Kannisto, Valtion työmarkkinalaitos

- hallitusneuvos Kirsi Äijälä, Valtion työmarkkinalaitos

13.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

- yhteistoiminta-asiamies Helena Lamponen, Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto (K)

- tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pauli Forma, Keva (K)

- lakimies Päivi Ahonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Eduskunnan kanslia (K)

- Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

15.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori (K)

21.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- Valtiokonttori

26.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinalakimies Miia Kannisto, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Päivi Lanttola, valtiovarainministeriö

28.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- valtiovarainministeriö

Merkitty saapuneeksi lausunto

- hallintovaliokunnan lausunto HaVL /2013 vp

04.12.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinalakimies Miia Kannisto, valtiovarainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.12.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 11/2013 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 17.10.2013

Käsittely päättynyt 27.11.2013 HaVL 28/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kirsi Äijälä, valtiovarainministeriö (K)

- työmarkkinalakimies Miia Kannisto, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

08.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvottelupäällikkö Markku Nieminen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- lakimies Päivi Ahonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- lakimies Pekka Pietinen, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

14.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

19.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työmarkkinalakimies Miia Kannisto, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Lena Andersson, oikeusministeriö (K)

20.11.2013

Pyydetty lisäselvitys:

- valtiovarainministeriön lisäselvitys

22.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

26.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 28/2013 vp