HE 152/2014

eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2014

Käsittely päättynyt 26.09.2014 StVM 10/2014 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- etuuspäällikkö Heli Kauhanen, Kansaneläkelaitos

- tutkimusprofessori Pasi Moisio, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto (K)

25.09.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

25.09.2014

Valmistava keskustelu

26.09.2014

Esitelty mietintöluonnos

26.09.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 10/2014 vp