HE 153/2005

laiksi valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 11.10.2005 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 12.10.2005

Käsittely päättynyt 17.11.2005 TaVM 18/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

13.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

13.10.2005

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Jatkettu I käsittely

26.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- apulaisosastopäällikkö Jari Gustafsson, ulkoasiainministeriö

- tutkimuspäällikkö Raija Rissanen, Finnvera Oyj

- ryhmäpäällikkö Timo Airaksinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, (Teknologiateollisuus ry) (K)

10.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Tove Selin, Kansalaisjärjestöjen vientiluottokampanja (K)

15.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

17.11.2005

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 18/2005 vp