HE 153/2010

HE 153/2010

laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2010 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 22.09.2010

Käsittely päättynyt 20.10.2010 TaVM 20/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.09.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.10.2010

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 20.10.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 20/2010 vp

​​​​