HE 153/2012

eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n sekä

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.11.2012 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 14.11.2012

Käsittely päättynyt 08.03.2013 LaVM 2/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

22.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö

- kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, oikeusministeriö (K)

- presidentti Olavi Snellman, Itä-Suomen hovioikeus (K)

- presidentti Pertti Nieminen, Kouvolan hovioikeus (K)

- ylituomari Helena Asikainen, Kouvolan hallinto-oikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Jaana Malinen, Kuopion hallinto-oikeus (K)

- ylituomari Marja Mattila, Oulun hallinto-oikeus (K)

- ylituomari Pirkko Wesslin-Nenonen, Rovaniemen hallinto-oikeus (K)

23.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen puheenjohtaja Harri Lindberg, Suomen Lakimiesliitto ry (K)

- varapuheenjohtaja, asianajaja Risto Sipilä, Suomen Asianajajaliitto (K)

- hovioikeudenneuvos, dosentti Aki Rasilainen, Suomen tuomariliitto ry (K)

- puheenjohtaja Tuija Heino, Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- korkein oikeus (K)

- korkein hallinto-oikeus (K)

28.11.2012

Päätetty jatkokäsittelystä.

29.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Olli Varila, Vaasan hovioikeus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

30.11.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö

05.12.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rikosseuraamuslaitos (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kouvolan kaupungin valiokunnalle toimittama lausunto.

11.12.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö (K)

06.02.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Julkiset Oikeusavustajat ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kouvolan hovioikeuden täydentävä lausunto 13.12.2012.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, oikeusministeriö

07.02.2013

Pyydetty lisäselvitys:

- professori Veli-Pekka Viljanen.

Valmistava keskustelu

15.02.2013

Merkitty saapuneeksi

- Kouvolan hovioikeuden presidentti Pertti Niemisen täydentävä lausunto 14.2.2013.

Merkitty saapuneeksi

- professori Veli-Pekka Viljasen täydentävä lausunto 14.2.2013.

21.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Veli-Pekka Viljanen,

- apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö

- kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

05.03.2013

Yleiskeskustelu

06.03.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

08.03.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 2/2013 vp