HE 153/2014

eduskunnalle laiksi eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.09.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2014

Käsittely päättynyt 08.10.2014 StVM 12/2014 vp

Käsittelyvaiheet

23.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Pasi Pajula, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Minna Liuttu, sosiaali- ja terveysministeriö

- ekonomisti Jukka Appelqvist, Eläketurvakeskus (K)

- päämatemaatikko Jorma Jauhiainen, Kansaneläkelaitos

- aktuaaripäällikkö Roman Goebel, Keva (K)

01.10.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

01.10.2014

Valmistava keskustelu

08.10.2014

Esitelty mietintöluonnos

08.10.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 12/2014 vp