HE 154/2009

HE 154/2009

laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n sekä maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 06.11.2009 StVM 39/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Tiina Muinonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Sanna Pekkarinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- työterveyspäällikkö Arto Laine, Kansaneläkelaitos (K)

- johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- tapaturmavakuutusjohtaja Teuvo Siitonen, Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA (K)

Kirjaus

21.10.2009

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Työterveyslaitos

Käsittely

23.10.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 18/2009 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Työterveyslaitos

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.11.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

06.11.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 39/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 22.10.2009 TyVL 18/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Tiina Muinonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Ritva Partinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Pirjo Pulkkinen-Närhi, Työterveyslaitos (K)

- johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- osastopäällikkö Sinikka Ginström, Maatalousyrittäjien eläkelaitos (K)

20.10.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.10.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 18/2009 vp

​​​​