HE 155/2003

toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.12.2003 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 02.12.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn yhdistetty HE 47/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 03.12.2003

Käsittely päättynyt 16.06.2005 StVM 11/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.12.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Kirjaus

27.04.2005

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 47/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 03.12.2003

Käsittely päättynyt 30.09.2004 PeVL 25/2004 vp

Käsittelyvaiheet

04.12.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

05.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Kai Kullaa, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- professori Seppo Laakso, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

I käsittely

05.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- professori Raija Huhtasen kirjallinen lausunto

Jatkettu I käsittely

10.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Pentti Arajärvi, (K)

18.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys.

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriöltä ja professori Kaarlo Tuorilta.

27.02.2004

Merkitty saapuneeksi

- professori Kaarlo Tuorin kirjallinen lausunto

09.03.2004

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

28.09.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

30.09.2004

Yleiskeskustelu

- I käsittelyssä 28.9.2004 hyväksytty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 25/2004 vp