HE 155/2006

HE 155/2006

laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 03.10.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 03.10.2006 valtiovarainvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 03.10.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 03.10.2006 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 03.10.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 03.10.2006 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 102/2006LA 85/2005TPA 103/2005TPA 26/2005TPA 94/2005

Hallintovaliokunta

Saapunut: 28.09.2006

Käsittely päättynyt 15.12.2006 HaVM 31/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

- perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Mainitut lausunnot on annettava hallintovaliokunnalle 3

- 30. päivään marraskuuta 2006 mennessä.

-

Käsittely

06.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen,

11.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö (K)

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö (K)

- lakiasiain johtaja Kari Prättälä, Suomen Kuntaliitto (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 85/2005 vp

13.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eija Koivuranta, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- liikenneneuvos Petri Jalasto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Sabina Lindström, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- hallitusneuvos Mikko Salmenoja, työministeriö (K)

- hallitusneuvos Auvo Haapanala, ympäristöministeriö (K)

- rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön kirjalliset lausunnot.

24.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvottelupäällikkö Heikki Saipio, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- neuvottelujohtaja Jukka Kauppala, Tekniikan ja Peruspalveluiden Neuvottelujärjestö KTN ry (K)

- edunvalvontayksikön johtaja Anne Vaarno, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, edustaen Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:tä (K)

- edunvalvontayksikön johtaja Minna Helle, Tehy ry, edustaen Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:tä (K)

- työmarkkinalakimies Keijo Tarnanen, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry edustaen Kunta-alan unionia (K)

- lakimies Jouni Vattulainen, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry (K)

- neuvottelupäällikkö Jouko Launonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

25.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- aluekehitysjohtaja Ilmi Tikkanen, Itä-Uudenmaan liitto (K)

- valtuuston puheenjohtaja Tapio Liinamaa, Etelä-Pohjanmaan liitto (K)

- asiantuntija Aino Närkki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Martti Pallari, Suomen Yrittäjät ry (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 103/2005 vp, TPA 26/2005 vp, TPA 94/2005 vp

26.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poliisipäällikkö Antero Rytkölä, Ikaalisten kaupunki (K)

- ordförande för förvaltningsdelegation, häradslänsman Bo-Sanfrid Höglund, Svenska Finlands folkting (K)

- språkskyddssekreterare Kristina Beijar, Svenska Finlands folkting (K)

- rehtori Hannu Vainionkulma, Suupohjan ammatti-instituutti (K)

- sosiaalijohtaja Jari Nevanto, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, sosiaalipalvelujen toiminta-alue (K)

- johtaja Hemmo Pirhonen, Itä-Savon sairaanhoitopiiri (K)

- vammaisasiamies Sirkka Sivula, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry (K)

27.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

- hallintoneuvos Anne E. Niemi, korkein hallinto-oikeus (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

07.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maakuntajohtaja Aimo Lempinen, Uudenmaan liitto (K)

- kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, Helsingin kaupunki (K)

- kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen, Espoon kaupunki (K)

- kaupunginjohtaja Juhani Paajanen, Vantaan kaupunki (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

08.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maakuntajohtaja Anita Mikkonen, Keski-Suomen liitto (K)

- henkilöstöjohtaja Pertti Malkki, Jyväskylän kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies, Toivakan kunta (K)

- kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen, Joensuun kaupunki (K)

09.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginjohtaja Asko Ojamäki, Ylivieskan kaupunki (K)

- valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä, Kalajoen kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Pauli Vaittinen, Polvijärven kunta (K)

- kunnanvaltuuston puheenjohtaja Helena Tuuri-Tammela, Isonkyrön kunta (K)

- rehtori Seppo Pynnä, Satakunnan ammattikorkeakoulu (K)

- puheenjohtaja Martti Jalkanen, Suomen Kuntajohtajat ry (K)

- varapuheenjohtaja Erkki Kukkonen, Suomen Kuntajohtajat ry (K)

- yhteysjohtaja Kerstin Ekman, Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry (K)

10.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki (K)

- kaupunginjohtaja Tarmo Pipatti, Lahden kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollolan kunta (K)

- kunnanjohtaja Jouni Mutanen, Siilinjärven kunta (K)

- kaupunginjohtaja Tapani Hellstén, Hämeenlinnan kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Aija Tuimala, Tuuloksen kunta (K)

- kunnanjohtaja Antti Salonen, Kalvolan kunta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kirkkohallituksen kirjallinen lausunto.

- Kirkkohallitus (K)

14.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maaherra Eino Siuruainen, Oulun lääninhallitus (K)

- lakimiessihteeri Heikki J. Hyvärinen, saamelaiskäräjät (K)

- kuntataloustutkija Ella Rautio-Kuosku, Lapin liitto (K)

- kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, Raision kaupunki (K)

- suunnittelupäällikkö Marja-Riitta Pulkkinen, Raision kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Erkki Keski-Nisula, Ylitornion kunta (K)

- kunnanjohtaja Stig Östdahl, Kruunupyyn kunta (K)

- sivistysosaston osastonjohtaja Juha Narkilahti, Kemijärven kaupunki (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen, Järvenpään kaupunki (K)

- Inarin kunta (K)

- Sodankylän kunta (K)

- Kolarin kunta (K)

- Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

15.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Ilkka Kauppinen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS (K)

- kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin, Keravan kaupunki (K)

- suunnittelujohtaja Seppo Nieminen, Hyvinkään kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Kimmo Behm, Nurmijärven kunta (K)

- kunnanjohtaja Juha Nousiainen, Pieksänmaan kunta (K)

- johtaja Olli-Pekka Väänänen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Posion kunnan, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, sairaalaneuvos Pentti Silvolan ja Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Simo Paassillan kirjalliset lausunnot.

- hallituksen puheenjohtaja Simo Paassilta, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (K)

- sairaanhoitopiirin johtaja, sairaalaneuvos Pentti Silvola, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (K)

- Posion kunta (K)

Merkitty saapuneeksi

- Merkitään saapuneeksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen täydentävä kirjallinen lausunto 14.11.2006.

16.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pertti Paasio, Turun kaupunki (K)

- projektijohtaja Mauri Eskonen, Tampereen kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Heimo Puustinen, Kiskon kunta (K)

- professori Aimo Ryynänen, (K)

- professori Matti Virén, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kansaneläkelaitos (K)

- Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV (K)

- Kainuun maakunta -kuntayhtymä (K)

- Kansalaisjärjestöryhmä (K)

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 102/2006 vp

21.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lapsiasiavaltuutettu (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LiVL 26/2006 vp

23.11.2006

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön täydentävä lausunto.

28.11.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- VaVL 39/2006 vp.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto ry (K)

- Linja-autoliitto ry (K)

29.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

- Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 20/2006 vp ja YmVL 41/2006 vp.

30.11.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

01.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Mika Rossi, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Suvi Savolainen, sisäasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

05.12.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi sihteerin muistio 5.12.2006.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Yksityisen Opetusalan Liitto ry (K)

07.12.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

12.12.2006

Yleiskeskustelu

- Esiteltiin mietintöluonnos.

13.12.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

14.12.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

15.12.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 31/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 04.10.2006

Käsittely päättynyt 09.11.2006 PeVL 37/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen, sisäasiainministeriö

- lakiasiain johtaja Kari Prättälä, Suomen Kuntaliitto (K)

- puheenjohtaja Pekka Aikio, saamelaiskäräjät (K)

- oikeustieteen kandidaatti Heikki J. Hyvärinen, (K)

18.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ordförande för förvaltningsdelegationen Bo-Sanfrid Höglund, Svenska Finlands folkting (K)

- språkskyddssekreterare Kristina Beijar, Svenska Finlands folkting (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

- professori Aimo Ryynänen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

24.10.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.11.2006

Merkitty saapuneeksi

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

08.11.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

09.11.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 37/2006 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 04.10.2006

Käsittely päättynyt 24.11.2006 VaVL 39/2006 vp

Käsittelyvaiheet

06.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.10.2006

Päätetty jatkokäsittelystä.

13.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Rainer Alanen, sisäasiainministeriö

20.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

27.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvottelupäällikkö Heikki Saipio, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- lakimies Päivi Ahonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

10.11.2006

Valmistava keskustelu

24.11.2006

Valmistunut:

- VaVL 39/2006 vp

Verojaosto

17.10.2006

Päätetty jatkokäsittelystä.

18.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Kari Virtanen, kauppa- ja teollisuusministeriö

20.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Annika Suorto, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Jukka Pekkala, Suomen Liikunta ja Urheilu ry (K)

- yhteysjohtaja Kerstin Ekman, Suomen Liikunta ja Urheilu ry (K)

25.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö

- kulttuuriasiainneuvos Seppo Paavola, opetusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Raahen kaupungin toimittama selvitys.

08.11.2006

Valmistava keskustelu

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Kari Virtanen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- erikoistutkija Liisa Vuorio, Kilpailuvirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- OPM:n lisäselvitys.

16.11.2006

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin, Espoon ja Vantaan kirjallinen lausunto.

21.11.2006

Esitelty verojaoston (VeJ) lausuntoluonnos.

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 04.10.2006

Käsittely päättynyt 16.11.2006 LiVL 26/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos Petri Jalasto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Sabina Lindström, liikenne- ja viestintäministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen, sisäasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö (K)

17.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Suomen kuntaliiton, YTV pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen, Autoliitto ry:n, Helsingin polkupyöräilijät ry:n sekäEnemmistö ry:n kirjalliset lausunnot

Päätetty jatkokäsittelystä.

07.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen, sisäasiainministeriö (K)

- liikenneneuvos Petri Jalasto, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

08.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.11.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 26/2006 vp

Valmistunut:

- LiVL 26/2006 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 04.10.2006

Käsittely päättynyt 28.11.2006 SiVL 20/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

17.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö

- hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä, opetusministeriö (K)

19.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- selvitysmies, maaherra Eino Siuruainen, Oulun lääninhallitus (K)

24.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Liisa Souri, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- projektipäällikkö Ingeborg Rask, Sydkustens landskapsförbund r.f. (K)

- toiminnanjohtaja Markku Moisala, Yksityiskoulujen liitto ry (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

08.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Päivi Rajala, Suomen Kuntaliitto (K)

- ruotsinkielisen opetustoimen päällikkö Gustav Wikström, Suomen Kuntaliitto (K)

- toiminnanjohtaja Jukka Pekkala, Suomen Liikunta ja Urheilu ry (K)

- kuntayhtymän johtaja, rehtori Jukka Pekka Ansamaa, Raahen koulutuskuntayhtymä (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Heljä Misukka, Yksityisen Opetusalan Liitto ry (K)

- valtuuston puheenjohtaja Helena Vartiainen, Uudenkaupungin kaupunki (K)

- rehtori Merja Koski, Uudenkaupungin kaupunki/Vakka-Suomen Ammatti-instituutti Novida

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Järviseudun ammatti-instituutti/Järviseudun koulutuskuntayhtymän kirjallinen lausunto 7.11.2006 ja Kuusamon kaupungin sivistystoimen kirjallinen lausunto 1.11.2006.

- Järviseudun koulutuskuntayhtymä (K)

- Kuusamon kaupunki (K)

10.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetusministeriön muistio 10.11.2006.

14.11.2006

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto ry:n kirjallinen lausunto 10.11.2006 ja Tampereen Steiner -kouluyhdistyksen kirjallinen lausunto 13.11.2006.

- Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto ry

- Tampereen Steiner -kouluyhdistys

21.11.2006

Yleiskeskustelu

23.11.2006

Keskusteltiin asiasta.

28.11.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVL 20/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 03.10.2006

Käsittely päättynyt 08.11.2006 StVL 19/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen, sisäasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Eija Koivuranta, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Rolf Eriksson, Suomen Kuntaliitto

- johtava lakimies Heikki Harjula, Suomen Kuntaliitto (K)

13.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Mauno Konttinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- sosiaalineuvos, lääninlääkäri Kirsti Riihelä, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- toimitusjohtaja Tarja Myllärinen, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy (K)

- kuntayhtymän johtaja Markku Niemelä, Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymä (K)

- johtaja Rauno Ihalainen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

- erityishuoltopiirin johtaja Erkki Paara, Vaalijalan kuntayhtymä (K)

17.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Päivi Ahonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- suunnittelija Pirjo Lukkari, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (K)

- kehittämispäällikkö Tero Ristimäki, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

- kehittämisyksikön johtaja Merja Merasto, Tehy ry (K)

19.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä (K)

- sosiaalijohtaja Jari Nevanto, Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (K)

- piirijohtaja Seija Aaltonen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri (K)

- sosiaalijohtaja Sirkka-Liisa Pylväs, Orimattilan kunta (K)

- toiminnanjohtaja Susanna Lohiniemi, Kehitysvammaisten Tukiliitto (K)

- toiminnanjohtaja Veli-Pekka Sinervuo, Kehitysvammaliitto (K)

- kehitysjohtaja Juha Pantzar, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (K)

20.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Aino Närkki, Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto (K)

- neuvottelupäällikkö Heikki Saipio, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

24.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Autismi- ja Aspergerliitto ry:n kannanotto

26.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Eija Koivuranta, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Aini Kimpimäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.10.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

07.11.2006

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio

Yleiskeskustelu

08.11.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 19/2006 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 04.10.2006

Käsittely päättynyt 28.11.2006 YmVL 41/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

05.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

13.10.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

21.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö

- hallitusneuvos Auvo Haapanala, ympäristöministeriö

- rakennusneuvos Matti Vatilo, ympäristöministeriö (K)

- hallintojohtaja Timo Reina, Valtion asuntorahasto (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen, Helsingin kaupunki (K)

- johtaja Seija Vanhanen, Uudenmaan liitto (K)

- johtaja Leena Karessuo, Suomen Kuntaliitto (K)

24.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Ilkka Pyy, Joensuun yliopisto (K)

- johtava tutkija Pekka Lahti, Valtion teknillinen tutkimuskeskus (K)

- kaupunginjohtaja Aimo Ahti, Kouvolan kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Hannele Mikkanen, Liperin kunta (K)

- kehittämisjohtaja Martti Ahokas, Keski-Suomen liitto (K)

- maakuntahallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä, Pohjois-Pohjanmaan liitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Itä-Uudenmaan liitto

28.11.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

28.11.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 41/2006 vp

​​​​