HE 155/2007

laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.11.2007 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 27.11.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 83/2007 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 21.11.2007

Käsittely päättynyt 30.11.2007 HaVM 13/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

23.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö

- neuvotteleva virkamies Markku Nissinen, sisäasiainministeriö (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetusministeriö

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

28.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.11.2007

Käsittely päättynyt 28.11.2007 StVL 10/2007 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

27.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö

- neuvotteleva virkamies Markku Nissinen, sisäasiainministeriö (K)

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

Asian ilmoittaminen

28.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 10/2007 vp

Käsittely

30.11.2007

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys

Kirjaus

30.11.2007

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi