HE 155/2009

laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 01.10.2009 StVM 29/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Mikko Ryynänen, Kansaneläkelaitos

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.10.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 29/2009 vp