HE 155/2012

HE 155/2012

eduskunnalle talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.11.2012 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.11.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 13.11.2012 tarkastusvaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 14.11.2012

Käsittely päättynyt 12.12.2012 VaVM 38/2012 vp

Käsittelyvaiheet

16.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

16.11.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

- Päätetään, että asiantuntjoita (VM ja Suomen Pankki) kuullaan tiistaina 20.11.2012

20.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

- finanssineuvos, apulaisosastopäällikkö Ilkka Kajaste, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Niko Ijäs, valtiovarainministeriö

- osastopäällikkö Tuomas Saarenheimo, Suomen Pankki (K)

23.11.2012

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

27.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- johtava tuloksellisuustarkastaja Heidi Silvennoinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- johtaja Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA ry (K)

30.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos

- valtiotieteiden tohtori Jaakko Kiander, (K)

- professori Vesa Kanniainen, Helsingin yliopisto (K)

- professori Heikki Patomäki, Helsingin yliopisto (K)

30.11.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TrVL 8/2012 vp

04.12.2012

Valmistava keskustelu

04.12.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (K)

- Palkansaajien tutkimuslaitos (K)

05.12.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 37/2012 vp

07.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

- esitellään mietintöluonnos

11.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

- esitellään korjattu mietintöluonnos

12.12.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen, eduskunta

- valiokuntaneuvos Timo Tuovinen, eduskunta

12.12.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

12.12.2012

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 38/2012 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 14.11.2012

Käsittely päättynyt 04.12.2012 PeVL 37/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.11.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

16.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Niko Ijäs, valtiovarainministeriö

- johtava lainsäädäntöasiantuntija, oikeustieteen tohtori Matti Vedenkannas, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- tutkija Janne Salminen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

22.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiotieteiden tohtori Jaakko Kiander, (K)

- yliopistonlehtori Jani Wacker, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.12.2012

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 37/2012 vp

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 14.11.2012

Käsittely päättynyt 29.11.2012 TrVL 8/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

15.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

21.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Niko Ijäs, valtiovarainministeriö

- pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti, Valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

- esikuntapäällikkö, KTT Tanja Tanayama, Valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

- julkisoikeuden yliopistonlehtori, HTT Jani Wacker, Tampereen yliopisto (K)

Epävirallinen keskustelu

27.11.2012

Merkitty saapuneeksi

- Valtiovarainministeriön muistio 22.11.2012 ja Valtiontalouden tarkastusviraston taustamuistio 21.11.2012

29.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVL 8/2012 vp

​​​​