HE 155/2014

HE 155/2014

eduskunnalle naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, rikoslain 1 luvun 11 §:n muuttamisesta ja ulkomaalaislain 54 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 30.09.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 01.10.2014

Käsittely päättynyt 17.02.2015 TyVM 15/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

01.10.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

01.10.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

09.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

21.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Mia Spolander, ulkoasiainministeriö (K)

- erikoissuunnittelija Elina Ruuskanen, oikeusministeriö (K)

- hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erityisasiantuntija Tero Mikkola, sisäministeriö (K)

- ylitarkastaja Anssi Pirttijärvi, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

04.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Johanna Räty, Maahanmuuttovirasto (K)

- tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen, tasa-arvovaltuutetun toimisto (K)

- ma. johtaja Kristiina Kouros, Ihmisoikeuskeskus (K)

- pääsihteeri Johanna Pakkanen, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry (K)

- vaikuttamistyön koordinaattori Sini Maria Heikkilä, Ihmisoikeusliitto ry (K)

- projektipäällikkö Johanna Latvala, Ihmisoikeusliitto ry

- toimitusjohtaja Ritva Karinsalo, Ensi- ja turvakotien liitto (K)

06.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tilastokeskus (K)

- vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- Lastensuojelun Keskusliitto (K)

- Seta ry (K)

- professori Johanna Niemi, (K)

11.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Merike Helander, lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

- pääsihteeri Hannele Varsa, tasa-arvoasiain neuvottelukunta (K)

- neuvotteleva virkamies, pääsihteeri Sarita Friman-Korpela, romaniasiain neuvottelukunta (K)

- kehittämispäällikkö Helena Ewalds, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- sosiaalineuvoja Pirkko Justander, Vammaisfoorumi ry (K)

- toiminnanjohtaja Pia Puu Oksanen, Naisten Linja Suomessa ry (K)

- toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg, Rikosuhripäivystys (K)

- toiminnanjohtaja Tanja Auvinen, Exit - pois prostituutiosta ry (K)

- toiminnanjohtaja Jenni Tuominen, Monika-Naiset liitto ry (K)

- kehittämispäällikkö Riitta Silver, Tukinainen ry (K)

- OTT, tutkija Merja Pentikäinen, (K)

11.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Naisjärjestöjen Keskusliitto ry (K)

- Suomen Punainen Risti

13.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Sinikka Mikola, Suomen Kuntaliitto (K)

- apulaisprofessori Sakari Melander, Helsingin yliopisto (K)

- professori Kevät Nousiainen, Turun yliopisto (K)

- OTT, tutkija Merja Pentikäinen,

13.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Amnesty International, Suomen osasto ry (K)

19.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- Monika-Naiset liitto ry:n lisäselvitys 18.11.2014.

25.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Niklas Bruun, (K)

- apulaisosastopäällikkö Aarne Kinnunen, oikeusministeriö (K)

- erikoissuunnittelija Hannu Niemi, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

- ylikomisario Juhani Vuorisalo, Helsingin poliisilaitos (K)

- johtaja Lars Rikberg, Helsingin sovittelutoiminta (K)

- sovittelija Tarja Rajamäki, Helsingin sovittelutoiminta

- toiminnanjohtaja Tiina Simons, Maria Akatemia ry (K)

27.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lisäselvitys 25.11.2014

11.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Ville Hinkkanen, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Mia Spolander, ulkoasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Satu Kaskinen, sisäministeriö (K)

- poliisitarkastaja Anna-Kaisa Heinämäki, sisäministeriö (K)

- ylitarkastaja Anssi Pirttijärvi, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- korkeakouluharjoittelija Henna Pentti, sosiaali- ja terveysministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisävastine 12.12.2014

10.02.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

17.02.2015

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 15/2014 vp

​​​​