HE 156/2004

HE 156/2004

laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.09.2004 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.09.2004 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 17.09.2004

Käsittely päättynyt 01.12.2004 TyVM 15/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

17.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

09.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Marja-Leena Hiltunen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- opetusneuvos Marja-Liisa Niemi, opetusministeriö (K)

- osastonylilääkäri Matti Huuskonen, Työterveyslaitos (K)

I käsittely

10.11.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 15/2004 vp

Jatkettu I käsittely

11.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Sinikka Huhtala, Suomen Kuntaliitto (K)

- varatoiminnanjohtaja Santero Kujala, Suomen Lääkäriliitto (K)

16.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Pertti Kirkinen, Tampereen yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Työterveyslaitoksen muistiot.

19.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Matti Lamberg, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylilääkäri Pirjo Manninen, Työterveyslaitos (K)

23.11.2004

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön, Työterveyslaitoksen sekä Suomen Kuntaliiton lisälausunnot.

24.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastonjohtaja, professori Kaj Husman, Työterveyslaitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön muistiot.

26.11.2004

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön muistio ja Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen pilottihanke Tampereella 2003-2004 loppuraportti.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

30.11.2004

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön muistio.

Jatkettu yleiskeskustelu

01.12.2004

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön muistio.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 15/2004 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 17.09.2004

Käsittely päättynyt 09.11.2004 SiVL 15/2004 vp

Käsittelyvaiheet

17.09.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

28.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lääkintöneuvos Matti Lamberg, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- opetusneuvos Marja-Liisa Niemi, opetusministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

13.10.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Matti Huuskonen, Työterveyslaitos (K)

- johtaja Matti Pulkkinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (K)

13.10.2004

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Lääkäriliiton kirjallinen lausunto

21.10.2004

Yleiskeskustelu

21.10.2004

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuntaliiton kirjallinen lausunto merkitään saapuneeksi

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

09.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVL 15/2004 vp