HE 156/2006

HE 156/2006

laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.10.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 05.10.2006

Käsittely päättynyt 06.02.2007 HaVM 37/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K)

19.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Helena Hynynen, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, opetusministeriö (K)

- hallitussihteeri Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö (K)

- tulosalueen johtaja Hanna Helinko, Ulkomaalaisvirasto (K)

- ylitarkastaja Lauri Vuorivirta, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

23.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Juhani Korhonen, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen, sisäasiainministeriö (K)

- tulliylitarkastaja Jere Lumme, Tullihallitus (K)

- neuvontalakimies Kaj Välimäki, Väestörekisterikeskus (K)

- komisario Jaakko Heinilä, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

24.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Merja Linnanvirta, Kansaneläkelaitos (K)

- suunnittelija Visa Knape, Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

31.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Uudenmaan työlupayksikkö,Vantaan työvoimatoimisto (K)

01.02.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.02.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 37/2006 vp

​​​​