HE 156/2008

HE 156/2008

sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.10.2008 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 21.10.2008

Käsittely päättynyt 03.04.2009 LaVM 2/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.10.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

- lääkintöneuvos Terhi Hermanson, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lääkintöneuvos Pirjo Pennanen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

27.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Anu Mantila, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- rikostarkastaja Kimmo Markkula, keskusrikospoliisi (K)

- toiminnanjohtaja Heikki Pälve, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- professori Aila Tiitinen, (K)

05.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- dosentti, oikeustieteen tohtori Jussi Matikkala, (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- ulkoasiainministeriön muistio.

Merkitty saapuneeksi

- professori Raimo Lahden lisämuistio 4.3.2009.

10.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Mikko Saleva, Suomen tuomariliitto ry (K)

17.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

17.03.2009

Merkitty saapuneeksi

- professori Raimo Lahden lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

18.03.2009

Valmistava keskustelu

31.03.2009

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys.

03.04.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 2/2009 vp

​​​​