HE 156/2010

HE 156/2010

laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisista lastensuojeluyksiköistä

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.09.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 22.09.2010

Käsittely päättynyt 26.11.2010 StVM 36/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Anja Heikkinen, oikeusministeriö (K)

- osastojohtaja Anneli Pouta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Rikosseuraamuslaitos

- Suomen Kuntaliitto

- Vanajan vankila

26.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Sippolan Koulukoti

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 36/2010 vp

​​​​