HE 156/2014

eduskunnalle yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2014 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 25.09.2014

Käsittely päättynyt 02.10.2014 HaVM 24/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

25.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

25.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki, sisäministeriö (K)

- ylitarkastaja Anna Kaikkonen, sisäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.10.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 24/2014 vp