HE 157/2003

HE 157/2003

tilastolaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2003 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.12.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 09.12.2003

Käsittely päättynyt 19.03.2004 HaVM 3/2004 vp

Käsittelyvaiheet

10.12.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

05.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö (K)

09.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö (K)

- hallintojohtaja Anna-Leena Reinikainen, Tilastokeskus (K)

- tietohuoltopäällikkö Leena Meisalo, Suomen Kuntaliitto (K)

11.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Merkitään, ettei maa- ja metsätalousministeriöllä eikä Maa- ja metsätalousministeriön tietokeskuksella ole huomautettavaa.

- lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Matias Lintula, Tullihallitus (K)

- tulosaluejohtaja Olli Nylander, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

12.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön, Eläketurvakeskuksen, Kansaneläkelaitoksen ja professori Timo Konstarin kirjalliset lausunnot. Merkitään, ettei Ahvenanmaan maakuntahallituksella ja Kuntien eläkevakuutuksella ollut huomautettavaa.

17.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

19.03.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 3/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.12.2003

Käsittely päättynyt 20.02.2004 PeVL 3/2004 vp

Käsittelyvaiheet

10.12.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

13.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Miliza Vasiljeff, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin, oikeusministeriö

- professori Timo Konstari, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

Jatkettu I käsittely

17.02.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

20.02.2004

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 3/2004 vp

​​​​