HE 157/2009

HE 157/2009

laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 21.09.2009

Käsittely päättynyt 06.10.2009 StVM 30/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Hanna Rantala, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Eva Ojala, Kansaneläkelaitos

- johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät (K)

- johtaja Kaarina Knuuti, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

01.10.2009

Valmistava keskustelu

01.10.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.10.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 30/2009 vp

​​​​