HE 157/2010

laeiksi rikoslain 44 ja 48 luvun, luonnonsuojelulain 58 §:n sekä

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.10.2010 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.10.2010 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 05.10.2010

Käsittely päättynyt 26.10.2010 LaVM 19/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Sami Kiriakos, oikeusministeriö (K)

- hallitussihteeri Elise Sahivirta, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Eriika Melkas, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö

12.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen ympäristökeskus

13.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Suomen ympäristökeskuksen tarkentava lausunto.

19.10.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 16/2010 vp.

21.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.10.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 19/2010 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 05.10.2010

Käsittely päättynyt 15.10.2010 YmVL 16/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Sami Kiriakos, oikeusministeriö (K)

- yksikön päällikkö Petri Ahlroth, Suomen ympäristökeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

14.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Suomen ympäristökeskuksen lisäselvitys.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

15.10.2010

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 16/2010 vp