HE 157/2014

HE 157/2014

eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 25.09.2014

Käsittely päättynyt 24.10.2014 VaVM 19/2014 vp

Käsittelyvaiheet

26.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.09.2014

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

24.10.2014

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 19/2014 vp

Verojaosto

17.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Marianne Malmgren, valtiovarainministeriö

- johtava veroasiantuntija Annemari Viinikka, Verohallinto

21.10.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finanssialan Keskusliitto (K)

Ei huomautettavaa:

- sosiaali- ja terveysministeriö.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.10.2014

Esitelty mietintöluonnos

​​​​