HE 158/2003

HE 158/2003

eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.12.2003 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 09.12.2003

Käsittely päättynyt 04.03.2004 StVM 4/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

09.12.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Opetusministeriön kirjallinen lausunto

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Pasi Koskinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Marjut Jokela, oikeusministeriö

- hallitusneuvos Raili Hartikka, työministeriö

- asuntoneuvos Raimo Kärkkäinen, ympäristöministeriö

- suunnittelupäällikkö Olli Valpola, Kansaneläkelaitos

- vastaava lakimies Lars Appelroth, Kansaneläkelaitos

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

10.12.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

10.02.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi vakuutustuomari Erkki Noronen, vakuutusoikeus (K)

20.02.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

27.02.2004

Yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

04.03.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Kirjaus

04.03.2004

Valmistunut:

- StVM 4/2004 vp

​​​​