HE 158/2007

laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.11.2007 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 27.11.2007 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 27.11.2007 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 28.11.2007

Käsittely päättynyt 15.02.2008 HaVL 1/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

29.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Juha Perttula, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylitarkastaja Silja Hallenberg, sisäasiainministeriö (K)

- poliisitarkastaja Arto Hankilanoja, sisäasiainministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, FiCom ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- keskusrikospoliisi (K)

12.12.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- tietoturva-asiantuntija Pasi Hänninen, Viestintävirasto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

07.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Juha Perttula, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

12.02.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.02.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 1/2008 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 28.11.2007

Käsittely päättynyt 27.02.2008 PeVL 3/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Juha Perttula, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.02.2008

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

26.02.2008

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön vastine 25.2.2008

27.02.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 3/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 28.11.2007

Käsittely päättynyt 16.04.2008 LiVM 6/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.11.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.11.2007

Merkitty saapuneeksi

- Viestintäviraston määräys tunnistamistietojen tallennusvelvoitteesta

21.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

26.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Eeva Lantto, Viestintävirasto (K)

- lakiasioiden päällikkö Marko Lahtinen, FiCom (K)

28.02.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 3/2008 vp

04.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- projektipäällikkö Antti Kotilainen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (K)

- asiakassuhdepäällikkö Olli Honkkila, Teosto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kopiosto ry (K)

06.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Tiina Tirkkonen, DNA Oy (K)

- legal councel (lakimies) Pauliina Sipilä, Digita Oy (K)

- lakiasiainjohtaja Teemu Summanen, Finnet-liitto ry (K)

- johtaja, Director and General Counsel Jukka-Pekka Joensuu, TDC Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetusministeriö (K)

- keskusrikospoliisi (K)

- Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- Suojelupoliisi (K)

- Väestörekisterikeskus (K)

- SWelcom Oy (K)

07.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Helena Hynynen, oikeusministeriö

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, Tietosuojavaltuutetun toimisto, OM (K)

- varapuheenjohtaja Ville Oksanen, Electronic Frontier Finland ry EFFI (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- Rajavartiolaitos (K)

11.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

13.03.2008

Päätetty jatkokäsittelystä.

04.04.2008

Valmistava keskustelu

08.04.2008

Valmistava keskustelu

16.04.2008

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 6/2008 vp