HE 158/2009

HE 158/2009

pitkäaikaissäästämisen verotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 23.09.2009

Käsittely päättynyt 27.11.2009 VaVM 40/2009 vp

Käsittelyvaiheet

25.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

27.11.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 40/2009 vp

Verojaosto

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Panu Pykönen, valtiovarainministeriö

- finanssineuvos Urpo Hautala, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Sari Siegberg, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Matti Merisalo, Verohallitus

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vakuutusylitarkastaja Tom Strandström, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- varatoimitusjohtaja Pauli K Mattila, Keskuskauppakamari (K)

- johtaja Timo Silvola, Finanssialan Keskusliitto (K)

- kehityspäällikkö Marjukka Hietaniemi, Eläketurvakeskus

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakiasiain johtaja Vesa Korpela, Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Akava ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

04.11.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

Valmistava keskustelu

20.11.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

27.11.2009

Yleiskeskustelu