HE 158/2014

eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 25.09.2014

Käsittely päättynyt 03.10.2014 VaVM 13/2014 vp

Käsittelyvaiheet

26.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.09.2014

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

03.10.2014

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 13/2014 vp

Verojaosto

19.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, valtiovarainministeriö

- finanssineuvos Elina Pylkkänen, valtiovarainministeriö

- johtava lakimies Matti Merisalo, Verohallinto

- johtava asiantuntija Tomi Peltomäki, Verohallinto

23.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- veroasiantuntija Jukka Hakola, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Johanna Aho, Rakli ry

- pääekonomisti Jukka Kero, Suomen Kiinteistöliitto ry (K)

- edunvalvonta- ja viestintäpäällikkö Olli-Pekka Laine, Suomen Omakotiliitto ry (K)

- pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola, Veronmaksajain Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vuokralaiset VKL ry (K)

26.09.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Espoon kaupunki (K)

- Kauniaisten kaupunki (K)

- Keskuskauppakamari (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

01.10.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

03.10.2014

Esitelty mietintöluonnos