HE 159/2009

HE 159/2009

laiksi sidotusta pitkäaikaissäästämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2009 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 23.09.2009

Käsittely päättynyt 25.11.2009 TaVM 24/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

23.09.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

12.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, oikeusministeriö (K)

- vakuutusylitarkastaja Tom Strandström, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- markkinavalvoja Anu Ranta, Finanssivalvonta (K)

- lakimies Sanna Atrila, Finanssivalvonta

- tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, Kilpailuvirasto (K)

- apulaisjohtaja Outi Haunio-Rudanko, Kuluttajavirasto (K)

- johtaja Timo Silvola, Finanssialan Keskusliitto (K)

- johtaja Markku Savikko, Finanssialan Keskusliitto

- johtaja Matti Leppälä, Työeläkevakuuttajat TELA ry

- toimitusjohtaja Lauri Rosendahl, NASDAQ OMX Helsinki Oy (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

18.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Seppo Rinta, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia (K)

- toimitusjohtaja Petri Niemisvirta, Mandatum Life (K)

- tutkimuspäällikkö Eugen Koev, Akava ry (K)

- eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- professori Panu Poutvaara, Helsingin yliopisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- OP-Keskus osk (K)

Merkitty saapuneeksi

- VM:n vastine 17.11.2009

19.11.2009

Keskusteltiin asiasta.

20.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- VM:n täydennetty vastine 19.11.2009

24.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

25.11.2009

Merkitty saapuneeksi

- Mandatum Lifen ja Kuluttajaviraston lisäselvitykset 24.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 25.11.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 24/2009 vp