HE 159/2012

eduskunnalle laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 13.11.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 13.11.2012 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.11.2012

Käsittely päättynyt 04.12.2012 StVM 26/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- kehittämispäällikkö Päivi Lindberg, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- tutkimusprofessori Markku Pekurinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

- hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus (K)

- hallintojohtaja Ritva Kujala, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

Käsittely

16.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Maritta Castrén, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- erityisasiantuntija Anna-Maija Haliseva-Lahtinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Marja Lahtinen, Suomen Kuntaliitto

- kehittämispäällikkö Seija Junno, Pikassos Oy (K)

22.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelija Marjo Katajisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

- johtaja Jussi Salo, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (K)

- erityisasiantuntija Marjo Varsa, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

- puheenjohtaja Anne Liimola, Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry (K)

- erityisasiantuntija Ritva Semi, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

27.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty, Helsingin kaupunki (K)

- varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen, Vantaan kaupunki (K)

- dosentti Matti Rimpelä, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausunto

29.11.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 13/2012 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.12.2012

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön muistio

Merkitty saapuneeksi

- Dosentti Matti Rimpelän täydennetty lausunto

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 26/2012 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 14.11.2012

Käsittely päättynyt 28.11.2012 SiVL 13/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

Asian ilmoittaminen

14.11.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

15.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Virpi Vuorinen, sosiaali- ja terveysministerö

- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus (K)

- kehittämispäällikkö Päivi Lindberg, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- tutkimusprofessori Markku Pekurinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

20.11.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kirsi Paasikoski, Lounais-Suomen aluehallintovirasto (K)

- varhaiskasvatuspäällikkö Anneli Rautiainen, Keravan kaupunki (K)

- kehittämispäällikkö Marja Lahtinen, Suomen Kuntaliitto

- erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen, Suomen Kuntaliitto (K)

- erityisasiantuntija Ritva Semi, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- puheenjohtaja Anne Liimola, Lastentarhanopettajaliitto ry (K)

- professori Hannele Niemi, (K)

- professori Lasse Lipponen, (K)

23.11.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.11.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut: