HE 159/2013

eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain sekä kiinteistörekisterilain 3

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.10.2013 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 23.10.2013

Käsittely päättynyt 27.11.2013 MmVM 11/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos (K)

- johtava asiantuntija Paavo Häikiö, Maanmittauslaitos (K)

- kehittämispäällikkö Matti Holopainen, Suomen Kuntaliitto (K)

Ei huomautettavaa:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusjärjestö MTK ry.

26.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.11.2013

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 11/2013 vp