HE 159/2014

eduskunnalle laiksi valtion vahingonkorvaustoiminnasta sekä eräiksi siihen

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 25.09.2014

Käsittely päättynyt 24.10.2014 VaVM 17/2014 vp

Käsittelyvaiheet

26.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.09.2014

Päätetty lähettää asia hallinto- ja turvallisuusjaostoon (HtJ)

07.10.2014

Päätetty lähettää asia hallinto- ja turvallisuusjaostoon (HtJ)

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirje 2.10.2014. Sisältää ehdotuksen HE:n korjaamisesta.

24.10.2014

Esitelty hallinto- ja turvallisuusjaoston (HtJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 17/2014 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

01.10.2014

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Asko Lindqvist, valtiovarainministeriö (K)

- pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori (K)

- apulaisjohtaja Satu Vallivaara, Valtiokonttori

08.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- eduskunnan kanslia (K)

- Oikeuskanslerin virasto (K)

- Rajavartiolaitos (K)

15.10.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Asko Lindqvist, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

Valmistava keskustelu

22.10.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- jaoston mietintöluonnos