HE 16/2012

HE 16/2012

eduskunnalle rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 27.03.2012 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 4/2011

Lakivaliokunta

Saapunut: 27.03.2012

Käsittely päättynyt 23.05.2012 LaVM 4/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

27.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, oikeusministeriö (K)

- rajavartioylitarkastaja Silja Hallenberg, sisäasiainministeriö (K)

- poliisitarkastaja Jari Pajunen, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö

Asian ilmoittaminen

30.03.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

30.03.2012

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 4/2011 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Hanna Vieruaho, Helsingin käräjäoikeus (K)

- kihlakunnansyyttäjä Päivi Karkela-Aho, Helsingin syyttäjänvirasto

- ylikonstaapeli Jaakko Lyytikäinen, Liikkuva poliisi (K)

- asiantuntija Matti Niskanen, Suomen Purjehdus ja Veneily ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Asianajajaliitto (K)

11.04.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

13.04.2012

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin syyttäjänviraston muistio.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Matti Marttunen, oikeusministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

25.04.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

15.05.2012

Yleiskeskustelu

16.05.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

23.05.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 4/2012 vp

​​​​