HE 16/2013

HE 16/2013

eduskunnalle laeiksi poliisilain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.03.2013 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 21.03.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 21.03.2013 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 22.03.2013

Käsittely päättynyt 10.12.2013 HaVM 20/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.03.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Marko Meriniemi, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö

- lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puolustusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

08.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusneuvos Ilkka Rautio, korkein oikeus (K)

- oikeusasiamiehensihteeri Mikko Eteläpää, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- kihlakunnansyyttäjä Tea Kangasniemi, Helsingin syyttäjänvirasto (K)

Ei huomautettavaa:

- Helsingin käräjäoikeus

09.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- rikostarkastaja Markus Välimäki, keskusrikospoliisi (K)

- apulaispäällikkö Olli Kolstela, suojelupoliisi (K)

- rikostarkastaja Petri Rainiala, Helsingin poliisilaitos (K)

- lakimies Kimmo Lehtimäki, Poliisiammattikorkeakoulu (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pääesikunta (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

Ei huomautettavaa:

- Rikosseuraamuslaitos, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

10.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- poliisijohtaja Heikki Lausmaa, Poliisihallitus (K)

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tulli (K)

- professori Matti Tolvanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- rajavartiolaitos (K)

- Viestintävirasto (K)

11.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Risto Karhunen, Finanssialan Keskusliitto FK ry (K)

- johtaja, turvallisuus ja jatkuvuuden hallinta Kari Wirman, FiCom ry

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

- professori Mikko Vuorenpää, (K)

15.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Pelastusjohtajat ry (K)

16.10.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vastine

- ylitarkastaja Marko Meriniemi, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö (K)

24.10.2013

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön kirjallinen muistio.

25.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- FiCom ry (K)

07.11.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

19.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

21.11.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 33/2013 vp.

27.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- oikeusministeriö (K)

- Suomen Asianajajaliitto (K)

29.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vastine

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

03.12.2013

Valmistava keskustelu

04.12.2013

Jatkettu valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 21/2013 vp

10.12.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 20/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 22.03.2013

Käsittely päättynyt 20.11.2013 PeVL 33/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

03.04.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

03.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Marko Meriniemi, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö (K)

- esittelijäneuvos Juha Haapamäki, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Pekka Viljanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

07.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Marko Meriniemi, sisäasiainministeriö

- professori Raimo Lahti, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- asianajaja, varatuomari Markku Fredman, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

10.09.2013

Epävirallinen keskustelu

17.09.2013

Merkitty saapuneeksi

- valiokuntaneuvoksen laatima muistio

Valmistava keskustelu

20.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 33/2013 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 22.03.2013

Käsittely päättynyt 03.12.2013 LaVL 21/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö

- ylitarkastaja Marko Meriniemi, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Jere Lumme, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström, puolustusministeriö (K)

- esittelijäneuvos Juha Haapamäki, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

12.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- poliisijohtaja Robin Lardot, Poliisihallitus (K)

- hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto, Rajavartiolaitoksen esikunta

- rikostorjuntapäällikkö Esko Hirvonen, Tulli (K)

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

26.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Matti Tolvanen, (K)

- ylitarkastaja Marko Meriniemi, sisäasiainministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin käräjäoikeus (K)

- Länsi-Suomen syyttäjänvirasto (K)

- professori Dan Frände, (K)

07.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenneuvos Risto Jalanko, Helsingin hovioikeus (K)

- apulaispäällikkö Tero Kurenmaa, keskusrikospoliisi (K)

- rikostarkastaja Jari Mustonen, keskusrikospoliisi

- rikostarkastaja Ilkka Koskimäki, Helsingin poliisilaitos (K)

26.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö (K)

27.11.2013

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Asianajajaliiton täydentävä lausunto.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö

Epävirallinen keskustelu

29.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

03.12.2013

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 21/2013 vp

​​​​