HE 160/2006

HE 160/2006

laiksi eläinten kuljetuksesta sekä laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.10.2006 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 05.10.2006

Käsittely päättynyt 21.11.2006 MmVM 11/2006 vp

Käsittelyvaiheet

05.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Erkki Arnkil, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Lea Lastikka, Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundin kirjallinen lausunto

06.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eläinlääkintötarkastaja Sari Salminen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- läänineläinlääkäri Paula Junnilainen, Suomen Eläinlääkäriliitto ry (K)

10.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kotieläinasiamies Vuokko Puurula, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry:n kirjallinen lausunto

17.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

- jalostusosaston johtaja Terttu Peltonen, Suomen Hippos ry (K)

- pääsihteeri Fred Sundwall, Suomen Ratsastajainliitto ry (K)

- johtaja Matti Puonti, FABA Jalostus (K)

- hankintapäällikkö Paavo Ryymin, Saarioisten lihanjalostuslaitos Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto

19.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Kati Pulli, Eläinsuojeluliitto Animalia ry (K)

25.10.2006

Merkitty saapuneeksi

- Oulun lääninhallituksen ja Merenkulkulaitoksen kirjalliset asiantuntijalausunnot

10.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb, maa- ja metsätalousministeriö (K)

14.11.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.11.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

​​​​