HE 160/2010

laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.10.2010 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.10.2010 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 05.10.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 06.10.2010

Käsittely päättynyt 30.11.2010 HaVM 25/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

06.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Jouko Heikkilä, Suomen Kuntaliitto (K)

21.10.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 12/2010 vp

09.11.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 15/2010 vp.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.11.2010

Yleiskeskustelu

- luonnos 25.11.2010

30.11.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 25/2010 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 06.10.2010

Käsittely päättynyt 29.10.2010 SiVL 15/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

22.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kouluneuvos Matti Lahtinen, Opetushallitus (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitolta

27.10.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.10.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.10.2010

Käsittely päättynyt 19.10.2010 StVL 12/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, valtiovarainministeriö

- apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, sosiaali- ja terveysministeriö

- kehittämispäällikkö Jouko Heikkilä, Suomen Kuntaliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

15.10.2010

Valmistava keskustelu

19.10.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 12/2010 vp