HE 160/2013

eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.10.2013 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 22.10.2013

Käsittely päättynyt 14.11.2013 LiVM 15/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.10.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

05.11.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- lakimies Antti Nironen, Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi (K)

- tarkastaja Santtu Hellstén, Säteilyturvakeskus STUK (K)

- kuljetusasiantuntija Jari Harju, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tullihallitus (K)

- Kemianteollisuus (K)

07.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (K)

12.11.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.11.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

14.11.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 15/2013 vp