HE 160/2014

eduskunnalle laiksi vuorotteluvapaalain 23 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.09.2014 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 25.09.2014

Käsittely päättynyt 03.10.2014 TyVM 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

Asian ilmoittaminen

25.09.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.09.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

30.09.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.10.2014

Yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 5/2014 vp