HE 161/2007

HE 161/2007

laiksi maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.12.2007 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 04.12.2007 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 05.12.2007

Käsittely päättynyt 14.03.2008 MmVM 3/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.12.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

08.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- osastopäällikkö Mika Tuikkanen, Maaseutuvirasto (K)

- lakimies Michael Nylund, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC

12.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valvontapäällikkö Ulf-Erik Häggvik, Pohjanmaan TE-keskus (K)

- osastopäällikkö Esko Koskenkorva, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus (K)

- osastopäällikkö Risto Skyttä, Varsinais-Suomen TE-keskus (K)

- kehityspäällikkö Ari Enroth, ProAgria Maaseutukeskusten Liitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio,

- saamelaiskäräjät

- Paliskuntain yhdistys

- Maaseudun kehittäjät ry

15.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Helena Hynynen, oikeusministeriö

19.02.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Pohjois-Karjalan TE-keskus

- Pohjois-Savon TE-keskus

22.02.2008

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 15.2.2008

26.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö (K)

28.02.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 2/2008 vp

29.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö (K)

04.03.2008

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.03.2008

Yleiskeskustelu

07.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö

11.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö

13.03.2008

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys 12.3.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

14.03.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 3/2008 vp

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.12.2007

Käsittely päättynyt 26.02.2008 PeVL 2/2008 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.12.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Outi Kostama, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.02.2008

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön vastine

21.02.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

21.02.2008

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

26.02.2008

Jatkettu yleiskeskustelu

- korjattu lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 2/2008 vp

​​​​