HE 161/2009

aluehallinnon viranomaisten tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 22.09.2009 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Hallintovaliokunta lähettänyt 07.10.2009 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 23.09.2009

Käsittely päättynyt 25.11.2009 HaVM 18/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.09.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

29.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maakuntajohtaja Altti Seikkula, Keski-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmä (K)

- aluekehitysjohtaja Varpu Rajaniemi, Pohjanmaan liitto (K)

- edunvalvontajohtaja Pentti Hämäläinen, Pirkanmaan liitto

- yhteyspäällikkö Heikki Ojala, Pohjois-Pohjanmaan liitto (K)

- esittelijä Antti Heikkilä, Etelä-Savon metsäkeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Uudenmaan liitto (K)

- Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry. (K)

- Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto (K)

30.09.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön johtaja Carl-Gustav Mikander, Maaseutuvirasto (K)

- johtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ympäristökeskus (K)

- asiantuntijapalveluosaston johtaja Esa Nikunen, Suomen ympäristökeskus (K)

- johtaja Risto Palokangas, Keski-Suomen ympäristökeskus (K)

- ympäristöneuvos Mika Seppälä, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto (K)

- piiripäällikkö Kaarina Myyri-Partanen, Uudenmaan työsuojelupiiri (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lapsiasiavaltuutettu (K)

- Savo-Karjalan tiepiiri (K)

- Suomen kirjastoseura ry (K)

- Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

- Linja-autoliitto ry (K)

01.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Markku Gardin, Satakunnan TE-keskus (K)

- maakuntajohtaja Matti Viialainen, Etelä-Savon liitto

- rahoituspäällikkö Vesa Arpalahti, Varsinais-Suomen TE-keskus (K)

- paikallisjohtaja Pertti Keskianttila, Keski-Uudenmaan TE-toimisto (K)

- maakunta-asiamies Antti Iso-Koivisto, Suomen Kuntaliitto, edustaen myös Kunnallista työmarkkinalaitosta (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elintarviketurvallisuusvirasto (K)

- Pohjois-Karjalan TE-keskus (K)

- Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry (K)

06.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisiylijohtaja Mikko Paatero, sisäasiainministeriö

- hallintoneuvos Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus (K)

- kaupunginsihteeri Anja Vallittu, Helsingin kaupunki (K)

- pääjohtaja Jukka Hirvelä, Tiehallinto

- tiejohtaja Antti Rinta-Porkkunen, Kaakkois-Suomen tiepiiri (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

07.10.2009

Pyydetty lausunto:

- YmV

13.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Tarja Hyvönen, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

15.10.2009

Merkitty saapuneeksi

- maakunnan liittojen valtuustojen puheenjohtajien, maakunnan liittojen hallitusten puheenjohtajien sekä maakuntajohtajien yhteiset kannanotot tulevien tehtäväsiirtojen resurssitarpeesta sekä aluehallinnon uudistamisen vaikutuksista kulttuuri-, taide-,

- liikunta- ja nuorisotehtäviin

20.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Riitta Rainio, ympäristöministeriö (K)

- hallitussihteeri Aku-Petteri Korhonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

21.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Liisa Perttula, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck, opetusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

05.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Matti Ilonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- ympäristöministeriö (K)

- opetusministeriö (K)

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

10.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylituomari Liisa Talvitie, Vaasan hallinto-oikeus (K)

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, valtiovarainministeriö (K)

- hallintojohtaja Riitta Rainio, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 35/2009 vp

11.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoneuvos Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus (K)

12.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu valmistava keskustelu

17.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, valtiovarainministeriö (K)

- hallintojohtaja Riitta Rainio, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

18.11.2009

Yleiskeskustelu

- alustava luonnos

20.11.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- luonnos

24.11.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

25.11.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 18/2009 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 07.10.2009

Käsittely päättynyt 06.11.2009 YmVL 35/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Aino Jalonen, ympäristöministeriö (K)

21.10.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

- johtaja Aino Turpeinen, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin kaupungin ympäristökeskus (K)

05.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön Jari Salilan laatima lisäselvitys.

Keskusteltiin asiasta.

06.11.2009

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 35/2009 vp